ალტერნატივა ჯორჯია

გამოსავალი არსებობს

“ალტერნატივა ჯორჯია” დაარსდა 2004 წლის სექტემბერში. ორგანიზაციის საქმიანობის მთავარ სფეროს წარმოადგენს წამალდამოკიდებულების დარგში კვლევების წარმოება,  ზიანის შემცირების პროგრამების ადვოკაცია, ნარკოტიკული საშუალებების სფეროში მტკიცებლებებზე დაფუძნებული და ეფექტური სტრატეგიების დანერგვის ხელშეწყობა, პრაგმატული და ჰუმანური ნარკო და აივ/შიდსის კანონმდებლობის შემუშავება/დანერგვა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა.

კვლევების (კლინიკური და ქცევითი) მთავარი ფოკუსია  ოპიატები და კუსტარული წესით დამზადებული სტიმულატორები. “ალტერნატივა ჯორჯია” თანამშრომლობს რამოდენიმე წამყვან საერთაშორისო კვლევით უნივერსიტეტებთან, როგორებიცაა ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, პენსილვანიის უნივერსიტეტი, ჩარლზის უნივერსტეტი პრაღაში...
 
 

კონფერენცია: ნარკოპოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

წლიური ანგარიში - ნარკოვითარება საქართველოში 2015

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო