საქართველოში ადამიანური რესურსების, მტკიცებულებითი ბაზისა და ხარისხის სტანდარტების შემუშავება ადიქტოლოგიაში

 

განხორციელების პერიოდი:  2013 - 2015 წწ

დამფინანსებელი: ევროკავშირი -ტემპუსის პროექტი

პროექტის მოკლე აღწერა:

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო