საქართველოში ადიქტოლოგიის, როგორც დამოკიდებულების შესახებ ტრანს-დისციპლინური მეცნიერების, განვითარების (ADDIGE) პროექტი

„ადიქტოლოგიის, როგორც დამოკიდებულების შესახებ ტრანს-დისციპლინური მეცნიერების, განვითარება საქართველოში“- პროექტის  მიზანია ადამიანური რესურსებისა და ექსპერტული შესაძლებლობების განვითარება ადიქტოლოგიის, როგორც დამოკიდებულების შესახებ ტრანს-დისციპლინური მეცნიერების დარგში.  

პროექტის მთავარი ფოკუსი ქართველი ტრენერების მომზადებაა ადიქტოლოგიის ყველა სფეროში. ტრენინგებს ჩაატარებენ ჩეხი, პოლონელი და გერმანელი ექსპერტები.

პროექტის განხორციელების პერიოდია 1 იანვარი, 2014 - 31 დეკემბერი, 2016.

პროექტის პარტნიორები არიან:

Ø  ალტერნატივა ჯორჯია

Ø  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Ø  გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი

Ø  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი

Ø  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

Ø  იაგელონის უნივერსიტეტი (კრაკოვი)

Ø  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Ø  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Ø  პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტი

Ø  საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაცია

Ø  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

Ø  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

Ø  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

Ø  ჰამბურგის უნივერსიტეტის ადიქციის ინტერდისციპლინური კვლევის ცენტრი

ვრცლად იხილეთ ლინკზე: http://www.addige.eu/#!about-us-ge/c22kf

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო