სუბუქსონი და მეთადონი აივ გადაცემის რისკის შემცირებისათვის სუბუტექსის ინექციურ მომხმარებლებში

განხორციელების პერიოდი: 2009 - 2012

დამფინანსებელი: NIH/NIDA

პარტნიორი: პენსილვანიის უნივერსტეტი, George E. Woody, MD

პროექტის მოკლე აღწერა: აღნიშნული რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევის ძირითადი მიზანია პილოტური მონაცემების შეგროვება 12 კვირიანიყოველდღიური  კურსის შედეგების შესახებ სუბუქსონი/მეთადონი მიღების შედეგად 1) ბუპრენორფინისა და ოპიოიდების მოხმარებასთან დაკავშირებული აივ რისკის შესახებ; 2) სამიზნე ჯგუფის მხრიდან თითოეული მკურნალობის სახის მიღების ხარისხის შესახებ.

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო