ნარკოპოლიტიკისა და ჩანაცვლებითი თერაპიის შეხვედრა საქართველოში

განხორციელების პერიოდი: 2009 წელი

დამფინანსებელი: ფონდი ღია საზოგადოებასაქართველო

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის მიზანი იყო ნარკოპოლიტიკისა და ჩანაცვლებითი თერაპიისადმი მიძღვნილი შეხვედრის ჩატარება საქართველოში. მოწვეული იყვნენ რამდენიმე ექსპერტები სხვადასხვა ევროპული ქვეყნებიდან, რომლებმაც გაგვიზიარეს საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება. შეხვედრის შედეგად მოხდა რეკომენდაციების შემუშავება საქართველოს მთავრობისთვის ნარკო პოლიტიკის გაუმჯობესებისათვის.

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო