ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა აივ/შიდსთან დაკავშირებული სარისკო ქცევის ახალი ტენდენციები

განხორციელების პერიოდი: 2009 - 2010 წწ

დამფინანსებელი: NIDA/CRDF

პარტნიორები:  ჯონს ჰოპკინსის უნივერსტეტი; ალაბამას უნივერსტეტი, ბირმინგემი; ჩარლზის უნივერსტეტი, პრაღა; დენვერის უნივერსტეტი, კოლორადო; Robert Booth Phd; Tomas Zabransky MD, PhD

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა შორის მოხმარების ახალი ტენდენციებისა და ახალი ნივთიერებების აღმოცენების უკეთ გაცნობას 2 აღმოსავლეთ ევროპის (ჩეხეთი, უკრაინა) და 2 სამხრეთ კავკასიის ქვეყანაში (საქართველო, სასომხეთი), კერძოდ აივ/შიდსის გადაცემის რისკები დაკავშირებული ამფეტამინის ტიპის სტიმულატორების ინექციურ მოხმარებასთან.

 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო