ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში

განხორციელების პერიოდი: 2010 - 2011 წელი

დამფინანსებელი: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო/ ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

პარტნიორები: ადიქტოლოგიის ცენტრი - ჩარლზის უნივერსიტეტი, პრაღა; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IB ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოში ადიქტოლოგიის სასწავლო კურსის დანერგვისათვის აკადემიური ბაზის მომზადებას და დარგში მომუშავე შესაბამისი პროფესიონალებისათვის ტრენინგების ჩატარებას. 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო