რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკო-ტესტირება?

განხორციელების პერიოდი: 2009 - 2012

დამფინანსებელი: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

პარტნიორი: ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრითბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტიკურაციო

კონსულტანტი: Tomas Zabransky Phd – ჩარლზის უნივერსტეტი, პრაღა

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა: 1) სახელმწიფო დანახარჯებისა და შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების ღონისძიებების (ქუჩის ნარკოტესტირება და შემდგომი ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი ღონისძიებები) შედეგების შეფასებას; 2) შედეგების რაოდენობრივ განსაზღვრას, რომლის მიღწევაც შესაძლებელი იქნებოდა, ქუჩის ნარკოტესტირებაზე დახარჯული თანხები ჩანაცვლებით თერაპიასა და სხვა სამკურნალო მეთოდებს რომ მოხმარებოდა. 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო