საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციის მეორე საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს ადოქტოლოგთა ასოციაციის ეგიდით საფუძველი ჩაეყარა პერიოდულ გამოცემას, რომელიც განკუთვნილია დამოკიდებულების დარგში მომუშავე სპეციალიტებისათვის და მოიცავს საქართველოსთვის აქტუალურ პრობლემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვას. 

2014 წლის აპრილის თვეში გამოიცა რიგით მეორე საინფორმაციო ბიულეტენი, რომლის თემა საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ნარკოტიკული საშუალება ნიანგი, ანუ ე.წ "კრაკადილი" გახდა. 

იხილეთ საინფორმაციო ბიულეტენის ბმული

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო