ტრენერთა ტრენინგი ადიქტოლოგიის ინტერდისციპლინურ დარგში, ჰამბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა, 31 აგვისტო-11 სექტემბერი, 2015

2015 წლის აგვისტო-სექტემბერში ჰამბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკამ უმასპინძლა ტრენერთა ტრენინგს ადიქტოლოგიაში, რომელსაც ესწრებოდნენ ტემპუსის პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები (დამოკიდებულების კვლევითი ცენრტი „ალტერნატივა ჯორჯია“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაცია, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი).

ტრენინგის პირველი კვირა ეთმობოდა ბიო-ფსიქო-სოციალურ მიდგომას დამოკიდებულების სფეროში, ასევე თემებს კვლევისა და მონიტორინგის შესახებ; მეორე კვირამ მოიცვა ინტერვენციის, მომსახურების სფერო და შეფასების მეთოდები. ტრენინგის მონაწილეებმა ასევე მოინახულეს დაბალზღურბლოვანი მომსახურების ცენტრი და ოპოიოდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის კლინიკა. 

 

 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო