2016 წლის 13 მაისს საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციასა და ჩეხეთის ადიქტოლოგთა ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

2016 წლის 13 მაისს საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციასა და ჩეხეთის ადიქტოლოგთა ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

აღნიშნული მემორანდუმის მიზანია აღნიშნული ორი ასოციაციის ეფექტური თანამშრომლობის უზრუნველყოფა და ადიქტოლოგიის დარგის პოპულარიზაციისთვის ერთობლივი ღონისძიებების დანერგვა.

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო