მოიმატებს თუ არა ნარკოტიკების მოხმარება? ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია თუ რეგულაცია: ძირითადი მოსაზრებების მიმოხილვა

ფონდ შეცვალე ნარკოპოლიტიკის შესახებ

შეცვალე არის გაერთიანებულ სამეფოში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე მუშაობს. ის დაარსდა დღევანდელი ნაციონალური თუ საერთაშორისო ნარკოპოლიტიკის სულ უფრო თვალსაჩინო წარუმატებლობების პასუხად. შეცვალე ყურადღებას მიაპყრობს იმ ფაქტს, რომ ნარკოტიკების აკრძალვა თავისთავად წარმოადგენს იმ ზიანის უმთავრეს მიზეზს, რომელიც პიროვნებას, თემს თუ ერს ნარკოტიკებთან დაკავშირებით ადგება, და საჭიროა მისი ჩანაცვლება სახელმწიფოებრივი კონტროლისა და რეგულაციის ეფექტიანი, სამართლიანი და ჰუმანური სისტემით.

სრული ტექსტი იხილეთ შემდეგ მისამართზე: http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Transform%20decriminalisation_2016_geo.pdf

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო