ნარკოვითარება საქართველოში 2010

დამოკიდებულების კვლევით ცენტრ "ალტერნატივა ჯორჯიას", ფონდ "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში" და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ერთობლივი მუშაობის შედეგად, მომზადდა და 2010 წლის 1 ივლისს გამოქვეყნდა ანგარიში – ნარკოვითარება საქართველოში 2010.

იხილეთ დოკუმენტი 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო