საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციის მეორე საინფორმაციო ბიულეტენი

2014 წლის აპრილის თვეში გამოიცა საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციის რიგით მეორე საინფორმაციო ბიულეტენი, რომლის თემა საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ნარკოტიკული საშუალება ნიანგი, ანუ ე.წ "კრაკადილი" გახდა.

საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციის პირველი საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაცია შეიქმნა 2013 წელს და აერთიანებს დამოკიდებულების დარგში მომუშავე სპეციალისტების გუნდს სხვადასხვა მიმართულებით. ასოციაციის ეგიდით, საფუძველი ჩაეყარა პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემის ტრადიციას...

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგები ადიქტოლოგიაში

კაჭრეთში 4დღიანი ტრენერთა ტრენინგის წარმატებული დასრულების შემდეგ, რომელიც ეძღვნებოდა პედაგოგიურ მიდგომებს ადიქტოლოგიაში, მონაწილეებმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაატარეს პილოტური ლექციები.

ტრენერთა ტრენინგი: პედაგოგიური მიდგომები ადიქტოლოგიაში

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოების მიერ დაფინანსებული პროექტის "ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში" ფარგლებში ამა წლის 15 ივლისს კაჭრეთში სტარტი აიღო 4დღიანმა ტრენერთა ტრენინგმა ადიქტოლოგიაში

მიმართვა საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს ნარკოკანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით

Petition by iPetitions

ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტში ადიქტოლოგიის ინსტიტუტი დაფუძნდა

პროექტ „ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში“ ფარგლებში, 31 მაისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა ადიქტოლოგიის ინსტიტუტი.

2012 წლის ნარკოვითარების ანგარიშის პრეზენტაცია

2012 წლის ნარკოვითარების ანგარიშის პრეზენტაცია

შპრიცების გაცვლის პროგრამების ხარჯთეფექტურობის შეფასება

2011 წელს, UNAIDS-ის ეგიდით ჩატარდა კვლევა შპრიცების გაცვლის პროგრამების ხარჯთეფექტურობის შეფასების შესახებ.

საქართველოს ნარკოკანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებული საკომიტეტო მოსმენები

ამა წლის 26-27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტში მოხდა ბ-ნ კობა დავითაშვილის ინიციატივის საკომიტეტო განხილვები საქართველოს ნარკოკანონმდებლობაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

გამოქვეყნდა 2012 წლის ნარკოვითარების ანგარიში

2011 წლის საქართველოს ნარკოვითარების ანგარიში უკვე ხელმისაწვდომია.

First Previous Next Last
Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო