სხვა საინტერესო პუბლიკაციები

რას გულისხმობს ნარკოკანონმდებლობის რეფორმა საქართველოში

როგორი შედეგი გამოიღო დეკრიმინალიზაციამ სხვა ქვეყნებში (სნეპი)

პასუხები ნარკოპოლიტიკის რეფორმასთან დაკავშირებულ (ხშირად დასმულ) კითხვებზე

როგორია საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიცია დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით (სნეპი)

ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში: პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისათვის (ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო) 

ნარკოპოლიტიკის გზამკვლევი: საქართველოში ნარკოპოლიტიკის ალტერნატივები (საქართველოში აივ პრევენციის პროექტი)

საინტერესო ფაქტები ნარკოტიკებთან დაკავშირებით (ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი)

ფაქტები ზიანის შემცირების შესახებ

 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო