საინტერესო პუბლიკაციები ქართულ ენაზე

1. შპრიცების გაცვლის პროგრამების ხარჯთეფექტურობის შეფასება საქართველოში 

2. მედიკამენტით მხარდაჭერილი მკურნალობის ხარჯების შეფასება საქართველოში აივ ინფექციის პრევენციისთვის (ფიუჩერს გრუპი)

3. ომი ნარკოტიკებთან (გლობალური კომისიის ანგარიში ნარკოპოლიტიკის შესახებ)

4. იძულებიდან ერთობამდე: წამალდამოკიდებულების მკურნალობა სამედიცინო დახმარებისა და არა დასჯის გზით (გაერთიანებული ერების ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისი; არაოფიციალური თარგმანი)

5. ინვესტირება წამალდამოკიდებულების მკურნალობაში (გაერთიანებული ერების ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისი; არაოფიციალური თარგმანი)

6. ნარკოპოლიტიკის სახელმძღვანელო (ნარკოპოლიტიკის საერთაშორისო კონსორციუმი)

7. ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დამნაშავეთა დაპატიმრება: ზოგადი მიმოხილვა (ბექლის ფონდი, ნარკოპოლიტიკის პროგრამა; ანგარიში 16)

8. გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეა, სპეციალური მომხსენებლის მოხსენება თემაზე: "ყოველი ადამიანის უფლება ფიზიკური და ფსიქიკური უმაღლეს დონეზე" (არაოფიციალური თარგმანი)

9. ნარკოპოლიტიკის ზემოქმედება ჯანმრთელობასა და ადამიანის უფლებებზე აღმოსავლეთ ევროპაში (ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელი)

10. ნარკოტიკული საშუალებების როლი ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სამართალდარღვევების საქმისწარმოებაში

11. ნარკოტიკების უკანონო მოხმარება და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების კანონმდებლობა

12. ალტერნატიული სასჯელი ნარკოტიკების მომხმარებელთათვის ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში

13. ნარკოტიკული საშუალებების კლასიფიკაცია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო