საკონტაქტო ფორმა

მისამართი

ნუცუბიძის . #14, ოფისი #2

0177 თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 239 1166/239 6699

ფაქსი: (+995 32) 239 66 99

იხილეთ რუქა:

https://www.google.ge/maps/place/Alternative+Georgia/@41.7292623,44.7549284,19z/

data=!4m6!1m3!3m2!1s0x0:0xa58418ac4d8a9a52!2sAlternative+Georgia!3m1!1s0x0:0xa58418ac4d8a9a52

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო