სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული კოორდინაცია ნარკო პოლიტიკის ადვოკაციისათვის

განხორციელების პერიოდი: 2008 -2009 წწ

დამფინანსებელი: ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელი (GDPP/OSI პროგრამა)

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის ძირითადი მიზანი იყო ჰუმანური და მტკიცებლებებზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკის პრინციპების ინტეგრირება ქვეყნის განაცხადში და შესაბამისი წვლისის შეტანა გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრის (UNGASS) შეფასების პროცესში. პროექტის შედეგად საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო გაეროს ნაროკტიკების კომისიის 52- სესიის შეხვედრაზე, წარმოთქვა პროგრესული სიტყვა და მონაწილეობა მიიღო გაეროს მომდევნო 10 წლეულის პოლიტიკური დეკლარაციისა და სამოქმედო გეგმის მიღების პროცესში.

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო