სოციალური ვიდეო რგოლი - საკანონმდებლო ინიციატივა

2008 წელს ზიანის შემცირების  საქართველოს ქსელის მიერ პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის ამსახველი ვიდეო რგოლი

 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო