ნარკოვითარება საქართველოში

"ნარკოვითარება საქართველოში"-წლიური ანგარიში 2013,  გამოცემა მოხდა რამოდენიმე ქვეყნის მონაწილეობით განხორციელებული ორი თანამშრომლური პროექტის ფარგლებში-"საქართველოში ადამიანური რესურსების, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და ხარისხიანი სტანდარტების შემუშავება ადიქტოლოგიაში"(TEMPUS, ADDIGE; დონორი EUROPEAN Union) და "საქართველოში ადიქტოლოგიის დარგში კვლევების განვითარება"(Addiction Research Development Project in Georgia; დონორი-US Agency for International Development; Czech Development Cooperation).

ვრცლად იხილეთ ბმულზე: http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Drug%20report%20GEO.pdf

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო