სასჯელის ალტერნატივები ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულისათვის

პატიმართა პოპულაცია მსოფლიოს მასშტაბით წლიდან წლამდე იზრდება, რაც მძიმე ფინანსური ტვირთია სახელმწიფოებისთვის. მეორე მხრივ, განსაკუთრებით ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში ხდება იმის გაცნობიერება, რომ პატიმრობის საშუალებით ვერ მიიღწევა დასახული მიზნები (მაგალითად ნარკოტიკების მოხმარების მასშტაბის შემცირება) და მსგავსი მიდგომა ზიანს აყენებს როგორც დამნაშავეებს, ასევე მათ ოჯახებს და, მომავალში, მთელ საზოგადოებას. კვლევები ამტკიცებს, რომ პატიმრობა არათუ ძალიან იშვიათად თამაშობს პოზიტიურ როლს პირის რეაბილიტაციაში, არამედ ახდენს ინდივიდის მეტად კრიმინალიზაციას და უბიძგებს დანაშაულის ხელახალი ჩადენისა და განმეორებითი დაკავების ციკლს, რაც ვერანაირად ვერ უწყობს ხელს ვერც ციხის პოპულაციის შემცირებას და ვერც უსაფრთხო საზოგადოების შენებას. 

სრულად იხილეთ ლინკზე: http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/alternatives%20to%20imprisonment%20Final.pdf

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო