ზოგად მოსახლეობაში ნარკოტიკების მოხმარების პირველი ეროვნული კვლევა

4 მაისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში შედგა ზოგად მოსახლეობაში ნარკოტიკების მოხმარების გავრცელების პირველი ეროვნული კვლევის საწყისი შედეგების პრეზენტაცია. კვლევის კოორდინდინაცია გასწია დამოკიდებულების კვლევითმა ცენტრმა „ალტერნატივა ჯორჯია“ ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკოდამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის (EMCDDA) მეცნიერებისა და წამყვანი ამერიკელი მკვლევრების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერით. კვლევა ჩატარდა USAID-ისა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს პროექტის ფარგლებში.

კვლევა ჩატარდა EMCDDA სტანდარტების მიხედვით და ასევე, ინოვაციური მეთოდების დამატებით, რომელიც ემსახურებოდა ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ ქვეყანაში არსებული დამოკიდებულების მიუხედავად სათანადო მონაცემების მოპოვებას. მოპოვებული მონაცემები დაეხმარება სპეციალისტებს ნარკოსიტუაციის გაანალიზებაში, პრევენციული აქტიობებისა და სხვა ინტერვენციების სათანადო დაგეგმვაში.

საბოლოო შედეგებისა და კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია დაგეგმილია 2016 წლის ივლისის ბოლოს.

 

  

 

 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო