საქართველოში ალკოჰოლის, თამბაქოს და ნარკოტიკების მოხმარების შემსწავლელი პირველი ეროვნული კვლევის პრეზენტაცია

კვლევა ჩატარდა საქართველოში ადიქციის კვლევების განვითარების პროექტის ფარგლებში დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას მიერ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს (CzDA) ფინანსური მხარდაჭერით, ევროპის ნარკოტიკების და წამალდამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრის (EMCDDA) სტანდარტების შესაბამისად.

კვლევის ანგარიში სრულად იხილეთ : http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/newGPS-GE%20updated.pdf

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო