ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სტატისტიკა და მონაცემებით მანიპულირება

ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრის(EMCDDA) შექმნამ გარღვევა მოახდინა გასული საუკუნის ბოლოს: ევროპულ სივრცეში ჩამოყალიბდა ნარკოვითარების მონიტორინგის და შეფასების ერთიანი შეთანხმებული სტანდარტები.

სრული მასალა იხილეთ: ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სტატისტიკა და მონაცემებით მანიპულირება

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო